Taxatie nodig? Ik verzorg graag een taxatierapport voor u!

In veel gevallen zal de bank of verzekeraar vragen om een  gevalideerd rapport. Zo’n rapport kan ik voor u maken.
Deze validatie gebeurt door een validatieinstituut bijvoorbeeld het NWWI, TVI of de Taxateursunie. U kunt mij via de sites van deze instituten direct de opdracht voor de taxatie geven. Uiteraard kunt u ook even bellen of mailen.

Waarom een taxatierapport

Er kunnen verschillende redenen zijn om een taxatierapport van een register makelaar taxateur nodig te kunnen hebben:

  • * het af- of oversluiten van een hypotheek
    * basis voor een aankoopbeslissing
    * bij een boedelscheiding
    * voor fiscale doeleinden (bezwaar WOZ beschikking)
     
  • KOSTEN:

De kosten voor een taxatie bedragen € 699,- all in. Dit is inclusief btw, recherchekosten en validatie via het NWWI.
Als er een verbouwing meegetaxeerd moet worden, bedragen de kosten 775,- incl. btw. 

Verder streef ik er naar om u binnen één week na opname en ontvangst van benodigde stukken* het taxatierapport gevalideerd bij u af te leveren, na betaling kunt u (en uw hypotheekadviseur) het dan downloaden.

Benodigde stukken bij taxatie voorzover van toepassing en aanwezig:

Bij verkoop:

0 (concept) koopakte
0 bouwkundige keuring niet ouder dan 1 jaar
0 meetrapport/meetstaat

Algemeen:
0          Alle akten die betrekking hebben op uw pand;
0          Plattegronden(Ver)bouwtekeningen, verkoopbrochures, bestek;
0          Aanschrijvingen van de gemeente/nutsbedrijven waarin herstelwerkzaamheden worden voorgeschreven;
0          Onderzoeks-/saneringsbevelen van gemeente of provincie;
0          Huurcontracten;

Bij een appartement of lidmaatschaprecht in een coöperatie
0          splitsingsakte & splitsingstekening
0          het jaarverslag (balans, begroting, bijdragen)
0          notulen van de laatste  vergadering
0          MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP)
0          Inschrijving Kamer van Koophandel
0          Kopie opstalverzekering/opgave herbouwwaarde
0          statuten en/of huishoudelijk reglement;

Bij een nalatenschap:
0          verklaring van erfrecht;

Bij erfpacht:
0          akte van (her-)uitgifte in erfpacht
0          bijzondere erfpachtvoorwaarden
0          opgave actuele canonbedrag

Bij verbouwing:
0          ingevulde verbouwingsspecificatie (verkrijgbaar bij taxateur)
0          overige documentatie mbt de verbouwing

 

Maximaal Makelaars is uw Erkende taxateur.

                   

 

U kunt mij hier als taxateur vinden onder de naam Maximaal Makelaars of Velzen.